Contact- en praktische gegevens

Ik ben Wouter Mareels. Deze praktijk bestaat momenteel reeds 18 jaar. Ik ben reeds 20 jaar werkzaam als erkend psycholoog en psychotherapeut voor kinderen, volwassenen en hun gezinnen, was werkzaam als afdelingshoofd in een revalidatiecentrum voor leer- en ontwikkelingsstoornissen en volgde een opleiding in psychotherapie en een verdiepte mij in psychodiagnostiek en gerechtsdeskundig werk waarin zowel het onderzoeken als het behandelen aan bod komen in functie van het welzijn van het kind en volwassene.

Contactgegevens :
Wouter Mareels
Leopoldlaan 154
9300 Aalst

0495/50.50.39

wouter.mareels@gmail.com

facebook.com/gesprekstherapie

www.gesprekstherapie.be

Openingsuren:

– maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 9u00-12u, 13u30-16u30, 18u30-22u15
Er is meestal wel één moment per dag dat ik vrijhoud voor dringende situaties.

Een afspraak maken:
Indien u met vragen of problemen zit, of een afspraak wil maken, kan u steeds contact opnemen per telefoon of per email. U kan ook gebruik maken van dit contactformulier:

De sessie:
Er hangt geen bord aan de deur (omwille van uw pricacy).
Er is steeds parking dichtbij.
U hoeft niets bijzonders mee te brengen (maar het mag wel), misschien uw agenda. Een sessie duurt 45 minuten à 55 minuten, naargelang de situatie.
We zoeken een therapievorm die voor u comfortabel is.
Er is een aparte wachtruimte en ook een toilet voorzien.
Alles valt onder het beroepsgeheim.

Kostprijs:
De kostprijs en de frequentie worden besproken in de eerste sessie. Een sessie zonder sociale aanpassing kost €70. Werk ivm de rechtbank op eigen vraag kan tot €80/sessie oplopen. Daarnaast spelen duur en frequentie ook een rol. Dit wordt steeds vooraf besproken. Werk in opdracht van de rechtbank wordt nog anders verloond, oa afhankelijk van of het een burgerlijke of correctionele zaak betreft. De vergoeding gebeurt bij voorkeur in cash geld, te betalen op het moment zelf. Er is een bancontact-automaat op 50m afstand, in de Argenta-bank op de hoek.
Indien zou blijken tijdens het eerste gesprek dat u niet aan het juiste adres bent, dan zoek ik met u naar een andere mogelijkheid voor u.
Er is een terugbetalingsmogelijkheid voor sommige leden van de ziekenfondsen: voor kinderen tot een bepaalde leeftijd komt men voor een bepaald aantal sessies tussen. Voor meer informatie hieromtrent neemt u best contact op met uw ziekenfonds. Hier vindt u meer up-to-date info, maar vraag het toch nog bij uw mutualiteit na voor de meest correcte informatie. Recent verzamelt ook deze pagina info ivm terugbetalingen door de ziekenfondsen: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid

Enkele afspraken over afspraken:
Een afspraak is door u gereserveerde tijd en is UW tijd, tijd die u vergoedt.
U kiest hoe u met die tijd omgaat en U bent verantwoordelijk voor hoe u met die tijd omgaat. Komt u, komt u niet, het blijft uw tijd. Sommige mensen voelen soms weerstand om te komen (wat moet ik nu gaan zeggen, ik heb geen zin om daar aan te denken vandaag,…). Dan is het de taak van de therapeut toch een beetje de stok achter de deur te houden en aan te dringen dat u komt. Veel middelen hebben wij daartoe niet ter beschikking. Een van de weinige middelen daartoe is dat wij een vergoeding vragen ongeacht wat u met uw tijd doet. Ook indien u te laat zou komen blijft de gemaakte afspraak gegarandeerd geheel UW afspraak. Dat betekent dat u nog steeds welkom bent, al is het maar voor enkele minuten die nog overblijven.

Annuleren van afspraken:
Afspraken kunnen tot 48u op voorhand geannuleerd worden zonder dat een vergoeding gevraagd wordt. Bij herhaaldelijk achter elkaar de afspraak verzetten worden de sessies aangerekend. Wanneer men niet verschijnt (vergeten, te laat,…) wordt de afspraak aangerekend de volgende sessie. Afzegging of verplaatsing van afspraak kan enkel na elkaar gesproken te hebben via telefonisch contact of tijdens een sessie, dus niet via e-mail, sms of voicemail.

Nummers:
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 791105823
Visum-nummer : 264249

Venootschap Wouter Mareels BV Ondernemeningsnummer:0797.216.571
Rekeningnummer: BE04 0018 0344 6531

! ! Nieuw rekeningnummer BE85 0019 4540 3506 ! !